Stodmedlem

Bli ekonomisk stödmedlem!

 

Vid årsstämman 130518 beslöts att föreningen ska uppmuntra till ett frivilligt ekonomisk stöd från privatpersoner, oavsett om dessa är medlemmar i VFVO eller ej.

Föreningen redovisade ett underskott 2012. Bättre ekonomiska resurser är önskvärt för att kunna bedriva verksamheten, till gangn för sjön och dess miljö. Resurser behövs för tillsyn, hyrbåtar, skyltning, kontakt med myndigheter med mera.

 Som ekonomisk stödmedlem lämnar du ett frivilligt bidrag på 100 kr. Stödmedlemskapet ger inga formella förmåner eller rättigheter i VFVO. Men genom ditt bidrag vinner vi alla genom att föreningen kan bedriva ett ännu bättre arbete i att bevara Värsjön och dess fiske i enlighet med de mål VFVO ställt upp.

 Bli medlem nu! Betala in till föreningens konto i Sparbanken Göinge:

Konto clearing 8403-8, konto 33416020-7 . Glöm inte att ange efternamn samt e-post adress eller telefonnummer.

Stort tack för ditt stöd! Stödmedlemmar kommer att redovisas vid kommande årsstämmor och i dess protokoll. Vill du vara anonym v.v. meddela oss detta.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)