Om Värsjön

Värsjön ligger i Norra Skåne, i Örkelljunga kommun, dryga 3 km från samhället Skånes Värsjö.

Värsjöns Fiskevårdsområde, VFVO, sköter om allt som rör fisket i sjön och dess medlemmar är fiskerättsinnehavare och markägare i området.

Sjön är ett av EU särskilt utsett Natura 2000 område, som Sverige åtagit sig att särskilt skydda. Värsjön har valts ut pga. dess speciella karaktär, en ovanlig flora och ett unikt djurliv som ska bevaras för framtiden. Värsjön är dessutom unik genom att vara ett av Länsstyrelsen utsett skyddsområde för flodkräfta som ett led i att försöka bevara denna hotade art.

Växtlivet är särskilt anpassat till denna typ av grund och näringsfattig sjö. Fågellivet är rikt med bl.a. häckande gäss, änder, doppingar, svanar,måsar och tärnor. Storlom och fiskgjuse tillhör de mer sällsynta arterna.

Bland fisken dominerar abborre, gädda och mört men även sutare och ål finns. Värsjön är dock mest känd för att i århundraden haft ett bestånd av svensk flodkräfta. Detta slogs ut av kräftpest och håller på att återskapas genom utsättningar. Beståndet är i en etableringsfas och mycket känsligt så det är viktigt att reglerna kring fiske och båtar/kanoter/kajaker följs i detalj. En enstaka droppe smittat vatten kan slå ut hela beståndet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)