Välkommen till Värsjöns Fiskevårdsområde

 

varsjon-2.jpg

Värsjö fiskevårdsområde drivs som en ideell förening, vars medlemmar har fiskerätt i Värsjön.

Vårt syfta är att bevaka medlemmarnas intresse kring fisket och miljön i Värsjön. Det handlar om att reglera, vårda och utveckla fisket och därmed också sjöns miljö och ekologi.

Värsjön är ett Natura 2000 område. Värsjön och dess omgivning är också klassad som Skyddsområde för flodkräfta (Länsstyrelsen i Skåne län Dnr 623-48203-08). Detta medför en skyldighet i lag att följa de regler som finns upprättade. Genom denna hemsida vill Värsjöns fiskevårdsområde sammanfatta regler och tips kring både skyddsområdet och fisket i sjön. Föreningen samarbetar tätt med Länsstyrelsen.

Vi tackar på förhand för er efterlevnad. Låt oss se till att vi alla kan njuta av Värsjön och dess unika miljö med flodkräftor nu såväl som i framtiden.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)