Regler för fiske i Värsjön

varsjon-bat.jpg

Värsjön har en unik och känslig marin biologi och är därför klassad som naturskyddsområde. Fiske och användandet av farkoster och redskap är därför noga reglerat enligt lag och enligt fiskevårdsföreningens regler

1. Alla fiskeredskap måste vara desinficerade. Se nedan.

2. Båtar, kanoter, kajaker, kanadensare och andra farkoster får inte sättas i sjön utan särskild desinfektion och inspektion. Istället erbjuder fiskevårdsområdet båtar för uthyrning. Se fliken "Båtar, kanot och kajak".

3. Fiskekort krävs. Se fliken "fiskekort".

4. Inom naturskyddsområdet är det enligt lag förbjudet:

  • att flytta in fisk samt okokta kräftor.
  • att fiska med betesfisk , undantaget fisk som fångats i Värsjön.
  • att utplantera vattenväxter, fisk eller kräftdjur inom området.
  • att föra in fiskeredskap, motorer eller andra föremål som använts i vatten utanför skyddsområdet utan desinfektering enligt nedan

 

Desinfektion av fiskeredskap, maskiner och badleksaker

Desinfektion ska ske på något av följande sätt:

• Båtar och kanoter, maskiner och större föremål: Sprayas med T-sprit, därefter tvätt med borste, vatten och såpa. Observera att båtar, kajaker och kanoter enbart får sättas i sjön efter en av fiskevårdsområdet godkänd desinfektion, och endast för sadigvarande bruk i sjön. Se fliken "Båtar och kanoter".

• Handredskap och andra mindre föremål: Noggrann tvätt med ren sprit (etanol, t-röd).Sprayas flödigt eller doppas, minst 10 minuter i förväg.

• Torkning i sol i minst en dag eller långtidsförvaring (minst 1 månad), tillse att redskapen blir helt torra.

• Tvätt ska ske minst 100 m från sjön och inte vid vattendrag.

 

 

Fiskevårdområdets fisketillsynsmän är förordnade av Länsstyrelsen för att granska fiskekort och fiskeredskap samt att skyddsområdets bestämmelser följs. Den som bryter mot reglerna kan enligt 40 § i fiskelagen dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)